Grünthali Riho

Läteq: Wikipedia
Grünthali Riho

Riho Grünthal

Riho Grünthal2014.jpg
Grünthali Riho aastagal 2014
Sündünüq22. lehekuu päiv 1964
Helsingi, Soomõ
Ammõtkeeletiidläne


Grünthali Riho (Riho Grünthal, sündünüq 22. lehekuu pääväl 1964 Helsingin) om eesti suku soomõ fennougrist.

Haridus[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Riho Manivald Villem Grünthal oppõ 1983. aastagast Helsingi Ülikoolin fennougristikat ja õdagumeresoomõ kiili. Aastagal 1990 magistri, 1996 litsentsiaat ja aastagal 2003 filoloogia doktor. 2005. aastagast om Grünthal Helsingi ülikooli õdagumeresoomõ kiili profesri.

Grünthal om opnuq ka Budapesti Ülikoolin ja om reisnüq muuhulgan Marimaal ja Mordvamaal, tennüq välitüüd vepsläisi man. Timä tiidüsligu huvi keskpunktin ommaq väikumbaq õdagumeresoomõ rahvaq, innekõgõ vepsläseq, soomõ-ugri etümoloogia ja keeletüpoloogia.

Grünthali esäpuulnõ vanaesä oll' eesti luulõtaja ja keeletiidläne Grünthali Villem. Grünthale pereq om peri Muhumaalt.

Välläantut (valik)[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

raamatit
 • Livvistä liivin. Itämerensuomalaiset etnonyymit. Helsinki: Suomalais-ugrilainen laitos 1997 (Castrenianumin Toimitteita 51).
 • Finnic adpositions and cases in change. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura 2003 (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 244).
artikliid
 • Kansainvälinen fennougristiopiskelijoiden tapaaminen. – Virittäjä 92 (1988), 529–532.
 • 1991: Marilaisten ja mordvalaisten arkipäivä ja kansallistietoisuus. – Kieliposti 4/1991, 24–33.
 • Sananmuodostus ja johtimien merkitys eräiden marin sanojen etymologiassa. – Journal de la Société Finno-Ougrienne 86 (1995), 87–102.
 • Suomen alkuperä. – Virittäjä 103 (1999), 99–109.
 • Analyzing the Finnic ethnonyms. – Folia Uralica Debreceniensa 6 (1999), 39–56.
 • Homonymy and systemacy in Estonian inflection. – Keele kannul. Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks 12. märtsil 2001. Koostanud ja toimetanud Reet Kasik. Tartu: Tartu Ülikooli Eesti Keele Õppetool 2001 (Tartu Ülikooli Eesti Keele Õppetooli Toimetised 17), 42–61.
 • Prehistoric contacts between Mordvin and Indo-European. – Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts. Proceedings of the Symposium at the University of Groningen, November 22–24, 2001. Ed. by Rogier Blokland & Cornelius Hasselblatt. Maastricht: Shaker 2002 (Studia Fenno-Ugrica Groningana 2), 84–91.
 • Finno-Ugric 'dog' and 'wolf'. – Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen. Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag. Herausgegeben von Irma Hyvärinen, Petri Kallio und Jarmo Korhonen unter Mitarbeit von Leena Kolehmainen. Helsinki 2004 (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 63), 83–96.
 • Miksi itämerensuomessa on prepositioita? – Virittäjä 109 (2005), 28–51.
 • The Mordvinic languages between bush and tree: A historical reappraisal. – Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Doaimmahan Jussi Ylikoski ja Ante Aikio. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura / Société Finno-Ougrienne 2007 (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 253), 115–135.
 • Finnic languages and Baltic Sea language area. – Incontri Linguistici 30 (2007), 29–48.
 • Morphological change and the influence of language contact in Estonian. – Beiträge zur Morphologie. Germanisch, Baltisch, Ostseefinnisch. Hrsg. von Hans Fix. [Odense:] University Press of Southern Denmark. 2007, 403–432.
 • Suomen kielen vaikutus viron kieleen. – Kielet kohtaavat. Toimittaneet Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen ja Päivi Pahta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 (Tietolipas 227), 231–263.
 • Kieliyhteisön rapautuminen ja kielellisen identiteetin muutos: 2000-luvun ersämordvalaiset ja vepsäläiset. – Kielissä kulttuurien ääni. Toimittaneet Anna Idström ja Sachiko Sosa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 (Tietolipas 228), 265–289.
 • Population decline and the Erosion of the Veps Language Community. – Ethnic and Linguistic Context of Identitry: Finno-Ugric Minorities. Ed. by Riho Grünthal & Magdolna Kovács. Helsinki 2011 (Uralica Helsingiensia 5), 267–293.
toimõndõdut
 • (koos Sirpa Penttise & Tapani Salmisega) IFUSCO 1988. Proceedings of the Fifth International Finno-Ugrist Students’ Conference, Helsinki, 22–26 May 1988. Helsinki: Castrenianium & Finno-Ugrian Society 1989 (Castrenianumin Toimitteita 35).
 • (koos Johanna Laaksoga) Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura 1998 (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 228).
 • Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Helsinki: Sumalaisen Kirjallisuuden Seura 2002 (Tietolipas 180).
 • (koos Petri Kallioga) A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe. Helsinki: Société Finno-Ougrienne 2012. (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 266).

Kaeq viil[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]