Mine sisu juurde

Ütenkäänüs

Läteq: Wikipedia

Ütenkäänüs vai ütenütlejä vai komitatiiv om käänüs, mink päämäne mõtõq om näüdädäq minkagiq kuun olõmist ja vastas küsümüsele kinkaq? minkaq?: mehegaq, kodogaq, inemisegaq.

Ütenkäänüs võro keelen

[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]

Ütenkäänüsse lõpp om võro keelen -gaq, miä pandas mano umakäänüssele: kuldsõgaq, saapagaq, keelegaq.

Kurgupeethellü q üteldäs ütenkäänüsse lõpun vällä rohkõmb Setomaal ja hummoguvõro keelen, õdaguvõro keelen om taad veidemb, sääl üteldäs rohkõmb kuldsõga, saapaga, keelega.

Nimekäänüs Umakäänüs Piirikäänüs
Kuldnõ Kuldsõ Kuldsõgaq
Saabas Saapa Saapagaq
Kiil Keele Keelegaq

Ütenkäänüsse lõpp ei olõnõq tuust, kas sõna tüvi om ede- vai tagapoolnõ (kas täppega täheq vai eiq). Om õnnõ tagapuulnõ lõpp -gaq. Õnnõ õdaguvõro kõgõ õdakpuulsõman variandin või ollaq ütenkäänüsse lõpp mulgi keele muudu -ge: meelege, keelege.

Iva, Sulev 2007. Võro kirjakeele sõnamuutmissüsteem. Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis, 20. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.